צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 1/2 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 1/2 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 1 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 1 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 2 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 3 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 2 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 4 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 3 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 5 קראט יהלומים
צמיד טניס יהלומים 4 קראט
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 6 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 5 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 7 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 8 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 9 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 10 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 6 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 7 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 8 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 9 קראט יהלומים
צמיד טניס זהב עגול לאישה עם 10 קראט יהלומים